Dato i dag  29.03.2023


Hjem | Forrige

Fangststatistikk

LIVLAGA har lang erfaring med Laksebørsen og Fangststatistikk for Stjørdalsvassdraget. 

Vi laget en av landets første Laksebørser, og har hatt gode erfaringer med vedlikehold og oppdateringer av denne. 

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag og Stjørdal Jeger og Fiskerforening har brukt vår løsning de siste årene.

Laksebørsen er kodet i php, og har i bunnen en mySql database, med enkel innmelding av fangst via Nettleseren til den som har ansvar for innmelding av fangstene. 
Det er også fullt mulig å lage en løsning der en tenker seg at fiskerne selv melder inn sine fangster.

Vi har  også en løsning med asp og
en vanlig Accessdatabase for den som måtte ønske det.

Det er i tillegg daglig oppfølging med værmelding og vannstand /temperaturer, slik at det skal være mulig å følge godt med i utviklingen i fisket. 

Vår erfaring begrenser seg ikke til kun å lage selve programmet, men vi er ivrige laksefiskere selv, og har erfaring med hva som er viktig for selve fisket.

På sikt vil det komme flere produkter fra oss som er relevant for denne typen aktiviteter. Statistikken kan lett omgjøres til fangststatistikk innen andre områder. bare fantasien setter begrensninger her

Store eller små behov innen Internetteknologi?

Hos oss får du det du har behov for.


Norfoto (18.12.06)
CMS for fotografer (07.08.06)

 Sist oppdatert: 28.02.2009

Livlaga Tlf.:92 62 88 70 Besøksadresse Søndre gt. 15 7500 Stjørdal Besøkt 121116 ganger